Антропософско Общество в България
 
   

Б Ъ Л Г А Р И Я


 
  "Антропософията е път на познание,
който може да отведе духовното
в човешкото същество към
духовното във Всемира."
 


д-р Рудолф Щайнер, 1924 год.
 

 
Щом от мировите широти

Говори Слънцето към сетивата на човека

И радост от душевни дълбини

Със светлина във съзерцание се слее,

Тогава изпод обвивките на себесъзнанието

Политат мисли към пространствените далнини

И смътно свързват

Естеството на човека с Битието на Духа.
 
"Антропософски календар на душата"
д-р Рудолф Щайнер, 1912/13 год.

  Антропософски вести  
  Антропософска книжарница