Б Ъ Л Г А Р И Я


 
  "Антропософията е път на познание,
който може да отведе духовното
в човешкото същество към
духовното във Всемира."
 


д-р Рудолф Щайнер, 1924 год.
 

 
Тъй говори на Аза човешки,

Мощно себе си откриваща

И същинските му сили освобождаваща,

На мировото Битие съзидателната радост:

В теб носейки живота мой

От неговия плен магичен

Извличам аз истинската своя цел.
 
"Антропософски календар на душата"
д-р Рудолф Щайнер, 1912/13 год.

  Антропософски вести  
  Антропософска книжарница