Календар на антропософските събития през 2017 година

Дата Събитие Място Организатор Програма
Февруари
3 - 7 Антропософска терапия чрез пеене - модул 2 София Дорина Василева
0887 615 732
dorina69@abv.bg
 
Сдружение по антропософска лечебна педагогика и социална терапия
organization@oporabg.com
Програма
Април
  Великденски празник   УС на АОБ  
  Общо събрание на АОБ   УС на АОБ  
Юни
  Йоанов празник   УС на АОБ  
Октомври
  Михаилов празник   УС на АОБ  
Декември
  Рождество   УС на АОБ  

* За предложения за нови събития или промяна на вече обявените се обръщайте към членовете на управителния съвет или към администратора на страницата.
 

 
Свалете календара като файл. Вижте календара за други години:
 
 
  Антропософски вести