Антропософско Общество в България
 
   

Б Ъ Л Г А Р И Я


 
  "Антропософията е път на познание,
който може да отведе духовното
в човешкото същество към
духовното във Всемира."
 


д-р Рудолф Щайнер, 1924 год.
 

 
Мога ли душата си да разширя,

Та себе си сама да свърже тя

С поетото и покълващо Слово всемирно?

Предусещам аз, аз сила да намеря трябва

Душата си достойно да извая,

И в одежда на Духа да я превърна.
 
"Антропософски календар на душата"
д-р Рудолф Щайнер, 1912/13 год.

  Антропософски вести  
  Антропософска книжарница