Антропософско Общество в България
 
   

Б Ъ Л Г А Р И Я


 
  "Антропософията е път на познание,
който може да отведе духовното
в човешкото същество към
духовното във Всемира."
 


д-р Рудолф Щайнер, 1924 год.
 

 
И щом съм аз в сетивни висини

Пламти в душевните ми дълбини

От огнените дебри на Духа

На Боговете истинното Слово:

В недрата на Духа, предусещайки търси

И себе си, духовно-родствен, намери.
 
"Антропософски календар на душата"
д-р Рудолф Щайнер, 1912/13 год.

  Антропософски вести  
  Антропософска книжарница