Антропософско Общество в България - Вътрешни противоречия
 
   
 
 
Вътрешни противоречия

1925. След смъртта на Рудолф Щайнер множеството културни инициативи продължават и започват да се разпространяват по целия свят. Председател на Антропософското Общество става Алберт Щефен (1884-1963), придавайки му своя отпечатък чрез своята продуктивност като писател до началото на 60те години. В 15 държави има Антропософски Общества.

1928. Вторият Гьотеанум е открит с конференция, събрала над 2 000 участници. 

1935. На 1 ноември Антропософското Общество в Германия е забранено от национал-социалистите. 

1935-1945. Тази забрана и причинената от войната изолация на Швейцария ограничават много дейностите в Гьотеанума и по света. По време на войната в Гьотеанума се провеждат сезонни и професионални конференции. Вътрешни противоречия водят до изключването на някои членове - Ита Вегман и Елизабет Врееде са изключени от управителния съвет. В резултат на това движенията по антропософска медицина и по лечебна педагогика, както и голяма част от Холадското и от Британското Антропософско Общество продължават своята работа отделно от Единно Антропософско Общество до 50те и 60те години на XX век.

1938. В допълнение на мистерийните драми на Рудолф Щайнер и пиесите на Алберт Щефен, Мари Щайнер поставя на сцената на Гьотеанума пълния "Фауст" I и II част - световната премиера е през лятото на 1938 год. Сцени от нея вече са били представени на Парижкия международен панаир 1937 год.

 
 
  Антропософски вести  
  Антропософска книжарница