Антропософско Общество в България - Основаване и културни инициативи
 
   
 
 
Основаване и културни инициативи

28.XII.1912. В Кьолн, Германия, е основано Антропософското Общество с около 3000 членове. Членове на управителния съвет са: Мари фон Сиверс, Михаел Бауер и Карл Унгер. Рудолф Щайнер официално не заема никакъв пост, а работи като духовен наставник и лектор. Отделяне от Теософското Общество.

1910-1913. Мащабна художествена дейност в Обществото и в публичния живот. Мистерийните драми, написани от Рудолф Щайнер, се изпълняват на ежегодни летни фестивали. В пиесите се използва евритмия, изкуство на движението развито от Рудолф Щайнер, за представяне на духовни процеси. Но работата не може да продължи в същия ход когато започва Първата световна война.

1913-1919. Работата върху сградата на Гьотеанума започва през 1913 и продължава през войната. Своя принос дават художници и помощници от цяла Европа. Тази сграда е замислена като международен център на антропософската работа и като сцена на мистерийните драми на Рудолф Щайнер.

През този период наоколо са основани различни научни и артистични институции. Рудолф Щайнер проектира други сгради за частни домове и служебна употреба. Той изнася антропософски и общи лекции пред строителите на Гьотеанума. Мари Щайнер поставя пиеса със сцени от Гьотевия "Фауст". Евритмията продължава своето развитие като художествено изкуство. Досега вътрешната дейност на Обществото вече става видима.

1919. В бурния следвоенен период Рудолф Щайнер и хора, работещи с него, опитват да дадат предложения за замяна на идеята за цялостна държава с такава за държава, диференцирана на правителство, икономика и култура, всяка от които със свои собствени форми на организация и представителство. Книгата на Рудолф Щайнер "Същност на социалния въпрос" привлича интереса на публиката. Няколко институции се опитват да приложат тези идеи в малък мащаб (например Futurum A.G. и Kommender Tag A.G.).

1919. През април Емил Молт отправя молба към Рудолф Щайнер да бъде основе училище за децата на работниците в неговата цигарена фабрика "Валдорф-Астория". Училището, управлявано от собствените си учители, отваря врати пет месеца по-късно. То предлага начално образование на децата независимо от техния социален произход, пол, дарби или по-късни професии. Учебният план се базира на Антропософията и е ориентиран към физическото, душевното и духовното развитие на децата. Новата образователна идея се оказва успешна. Рудолф Щайнер е поканен да изнесе лекции в Швейцария, Англия и Холандия, където са основани още училища.

1920-1921. В отговор на молба на лекари Рудолф Щайнер изнася лекции върху това как медицинската помощ да бъде духовно разширена и задълбочена. Тези и по-късни предложения водят до основаването на две клиники и фармацевтична компания, по-късно наречени клиниката "Ita Wegman" в Арлесхайм, Швейцария; клиниката "Filderklinik" близо до Щутгарт, Германия и фармацевтична компания "Weleda").

1921-1922. Курсове в различни европейски страни развиващи научния характер на Анропософията и специфични детайли от различни професионални дисциплини. Лекционните курсове на Рудолф Щайнер, организирани от агенция "Wolff & Sachs", привличат голям обществен интерес.

1922. "Конференция по въпросите на Изтока и Запада" за подпомагане разбирането на световната противоположност между Изтока и Запада.

1922. Инициатива на теолози и свещенници води до основаването на Християнската Общност като движение за религиозно обновление с водач Фридрих Рителмайер.

 
 
  Антропософски вести  
  Антропософска книжарница