Антропософско Общество в България - Културно развитие
 
   
 
 
Културно развитие

В началото на следващата година в Кьолн е основано първото Антропософско Общество, а на 3 февруари се провежда първото му общо събрание. Рудолф Щайнер не заема никакъв пост, а работи като духовен наставник и лектор. През следващите 10 години Антропософията се развива по целия свят - основани са Антропософски Общества в повечето европейски страни. Рудолф Щайнер изнася лекции в цяла Европа по широк кръг от теми - Христология, философия, прераждане и Карма, Еволюция на света и човека, изкуство, социален въпрос и др.

Започват множество културни инициативи - в Дорнах, Швейцария, Рудолф Щайнер проектира сграда за нуждите на Антропософското Общество. Той й дава името "Гьотеанум" в чест на Йохан Волфганг фон Гьоте (1749-1832), чието творчество, особено неговите естествено-научни трудове, е оказало голямо влияние върху младия Щайнер.

Гьотеанумът отвън
Гьотеанумът отвътре

Гьотеанумът отвън

Гьотеанумът отвътре

Започва практическо приложение на Антропософията в множество области - антропософска медицина, лечебна педагогика, изкуство, евритмия, биодинамично земеделие. Създадени са антропософски клиники и болници, издателства, ферми за биодинамично земеделие, изнасят се многобройни евритмични представления в цяла Европа.

 
 
  Антропософски вести  
  Антропософска книжарница