Антропософско Общество в България - Нова книга: „Мостостроители трябва да станат хората“
 
   
 
 
Нова книга: „Мостостроители трябва да станат хората“

Скъпи приятели,

Сърдечни пожелания за здраве и духовни сили по пътя, който сме избрали.

Към края на вече изминалата 2018 г. (11 ноември) се навършиха 100 години от обявяването на края на Първата световна война. Следва период от почти 2 години (от януари 1919 до август 1920 г.), през който Парижката мирна конференция изработва система от 5 мирни договори, между които и Ньойския договор с България.

Милиони хора умират преждевременно и насилствено, 4 империи рухват, възникват 2 тоталитарни режима, цялата карта на Европа е прекроена. И до днес се разкриват нови и неизвестни факти, и се променя значението на смятани в миналото исторически истини.

„Ако Европа продължи“ , казва Р. Щайнер на 16.11.1917 г., „да е сляпа в тези неща, тогава с тази бедна Европа ще стане това, което е станало с Гърция по отношение на Рим. Това не бива да се случва – светът не трябва да се американизира географски. Необходимо е онова, което се нарича Духовна наука, действително да проникне в социалните и политическите понятия. Тъй като стремежът на Америка е да механизира всичко, да вкара всичко в чистия натурализъм, постепенно да изтрие европейската култура от Земята. Няма как да е другояче!“

Дали това „няма как да е другояче“ би довело до пълното заличаване на европейската култура, от действително европейска перспектива, не би трябвало въобще да зависи от Америка. То зависи от това, дали в близко бъдеще превърналата се във фраза средноевропейска култура ще се извиси до одухотворяване, до един наистина духовен живот. Дали заглушаващите духа дискусии относно „борбата срещу тероризма“ ще бъдат заменени с действителни усилия за правилно мислене и смело духовно познание.

Предлагаме на вашето внимание превода на няколко възлови текстове от една малка книжка под редакцията на Томас Майер, свързана с дейността на Рудолф Щайнер и Хелмут фон Молтке – „Мостостроители трябва да станат хората“ , превод от немски – Катя Белопитова.

В тази връзка ви уведомяваме, че предстои издаването на книгата „Светлина за новото хилядолетие. Духовната връзка между Рудолф Щайнер и Хелмут и Елиза фон Молтке“, превод от английски – Диана Ботушарова.

Антропософско издателство „Даскалов“


 
 
  Антропософски вести  
  Антропософска книжарница