Антропософско Общество в България
 
   

Б Ъ Л Г А Р И Я


 
  "Антропософията е път на познание,
който може да отведе духовното
в човешкото същество към
духовното във Всемира."
 


д-р Рудолф Щайнер, 1924 год.
 

 
Светът, заплашва той да заглуши

На душата вродената сила;

Но излез наяве ти, спомен мой

Просветващ от дълбините на Духа

Взорът мой да укрепиш,

Който единствено чрез волевите сили

Може себе си да съхрани.
 
"Антропософски календар на душата"
д-р Рудолф Щайнер, 1912/13 год.

  Антропософски вести  
  Антропософска книжарница