Антропософско Общество в България
 
   

Б Ъ Л Г А Р И Я


 
  "Антропософията е път на познание,
който може да отведе духовното
в човешкото същество към
духовното във Всемира."
 


д-р Рудолф Щайнер, 1924 год.
 

 
Към летни висини

Издига се на Слънцето озаряващото естество;

Увлича то човешките ми чувства

В пространствените свои широти.

Предугаждайки, в душата се надига

Усещане, което смътно проговаря -

Ще узнаеш нявга ти:

Почувствало е теб сега самото Божество.
 
"Антропософски календар на душата"
д-р Рудолф Щайнер, 1912/13 год.

  Антропософски вести  
  Антропософска книжарница