Антропософско Общество в България - Развитие и укрепване
 
   
 
 
Развитие и укрепване

След 1945. Антропософската работа се възобновява веднага след края на Втората световна война и се разпростира по целия свят, особено чрез нови инициативи в образованието, медицината, лечебната педагогика, биодинамичното земеделие, професионални съюзи, периодични издания и издателски къщи.

50те и 60те години на XX век 

Укрепване на работата на Обществото в Гьотеанума и в различни страни. 1963 год. донася смяна на поколенията - умират Гюнтер Вахсмут и Алберт Щефен, последните от основателите на Управителния Съвет. Преди това към Управителния Съвет се присъединяват нови членове и се формира Колегиум на ръководителите на отделните секции.

Космополитния характер на Обществото се развива чрез сътрудничество с генералните секретари на всички страни. Интензивна и основополагаща дейност, повторно присъединяване на Холандското и Британското Общество, както и на движенията по антропософска медицина и лечебна педагогика.

1954. Попечителите на наследството на Рудолф Щайнер започват, независимо от Единното Антропософско Общество, да издават събраните съчинения на Рудолф Щайнер. Идеята за публикуването на юбилейно издание по случай 100-годишнината от рождението на Рудолф Щайнер поражда ядрото на повече от 340те тома на неговите събрани съчинения, които съществуват днес. Те представляват всестранен източник на вдъхновение за разширявавне на изкуството, науката и всекидневния живот чрез Антропософията.

След 60те години в множество големи градове са основани центрове "Рудолф Щайнер". Местни членове на Антропософското Общество изучават Антропософия в местни групи ("клонове") и създават форум за нови инициативи.

Първите антропософски банкови институции са основани през 1967 год. в Бохум, Германия. Те прерастват в GLS Gemeinschaftsbank в Бохум, Германия, Triodos Bank в Холандия, BCL Gemeinschaftsbank в Швейцария и други институции, всички от които позволяват парите да се използват по един етичен и здравословен начин в полза на обществото.

 
 
  Антропософски вести  
  Антропософска книжарница