Антропософско Общество в България - Дейност в Теософското Общество
 
   
 
 
Дейност в Теософското Общество

Рудолф Щайнер (1900 год.)1900. "Възгледи за живота и света през XIX век" (по-късно GA-18). Начало на антропософските лекции по покана на Теософското Общество в Берлин. "Мистиката в зората на съвременния духовен живот" (GA-7).

1900-1902. Става член на Теософското Общество, а от октомври 1902 год. е генерален секретар на неговата немска секция.

1902-1912. Изграждане на Антропософията. Редовни публични лекции в Берлин и лекционни цикли в различни градове на Европа. Негова най-близка сътрудничка става Мари фон Сиверс.

Мари фон Сиверс

Мари фон Сиверс

1902.
"Християнството като мистичен факт и мистериите на древноста" (GA-8).

1903. Списанието "Луцифер", по-късно "Луцифер-Гнозис" (статии в GA-34).

1904. "Теософия. Въведение в свръхсетивното познание на света и мисията на човека" (GA-9).

1904-1905. "Как се постигат познания за висшите светове" (GA-10), "Хрониката Акаша" (GA-11), "Степени на висшето познание" (GA-12).

Рудолф Щайнер (1904 год.)1907. Организира международния конгрес на Теософското Общество, проведен в Мюнхен.

1910. "Въведение в Тайната Наука" (GA-13).

1910-1913. Премиерни представления на "Четири мистерийни драми" (GA-14), проведени в Мюнхен.

Рудолф Щайнер (около 1907 год.)1911. "Духовното ръководство на човека и човечеството" (GA-15). Заедно с Мари фон Сиверс започва да разработва ново движение в изкуството, наречено евритмия.

1912. "Антропософски календар на душата", "Максими" (GA-40), "Път към себепознание на човека" (GA-16).

 
 
  Антропософски вести  
  Антропософска книжарница