Нова книга "Космическо-земният път на пеперудата и човешката душа"

Книгата „Космическо-земният път на пеперудата и човешката душа”, с автор Дорина Пашмакова-Василева, е съвременно езотерично изследване, което стъпва изцяло на антропософските идеи, завещани от д-р Рудолф Щайнер. Уникално по своя характер, то дава насоки за размисли, които биха насочили търсещите към собствени прозрения и развитие. Основните теми, които се преплитат в него, са:


Първа част: Легенди за коприната. Особености на светоусещането на древния азиатец. Български обичаи за дъжд

Втора част: Произход и метаморфоза на пеперудата според Духовната наука

Трета част: „Победената” светлина в традициите на древните друиди. Кръговостта и хорото като модел на метаморфоза

Четвърта част: Нестинарството – древен мистичен ритуал на посвещение

Пета част: Макрокосмическата и микрокосмическата метаморфоза

Шеста част: Пеперудата - анатомичен отпечатък в човешкото тяло

Седма част: Гьотеанизмът като мислене на бъдещето и изкуството като негова проява

Осма част: Пеперудата, космическият Логос и човекът

Девета част: Пеперудата, светлината, душата и човешкият Аз

Десета част: Луцифер като носител на Светлината

Единадесета част: Светлината и любовта - външният и вътрешен свят на боговете

Дванадесета част: Големият купол на Гьотеанума в Дорнах – библейското Сътворение в образа на пеперуда

 

Книгата е налична в електронната библиотека на сайта.

* * *

    „Изминахме дълъг път през космически времена и пространства, през физически, душевни и духовни картини, проследявайки "полета" на пеперудата... Смисловите нишки, в нашето изследване, следваха една след друга, като изпредени в светлинния пеперуден пашкул на многопластовата пробудена мисъл. Всяка една нишка е захваната само в началото. От всички предложени теми, водещи по различни пътеки към съществото на пеперудата, търсещият читател може да продължи в нови посоки...
    Каква е задачата на пеперудата за цялостното космическо развитие?! Ако искаме наистина да видим, извън повърхностното материалистическо мислене, ние трябва да насочим поглед към Космоса, към планетите, към духовните йерархии, чийто светлинен дар е пеперудата. Цялата своя земна метаморфоза пеперудата поверява не на земното, а на слънчевото топлинно и светлинно въздействие. Тази метаморфоза – снасянето на яйцето, излюпването, пролазването на гъсеницата, изпридането на пашкула, обагрената новородена пеперуда, е свързана с взаимодействието на Слънцето с планетите Марс, Юпитер, Сатурн, и съответно представящите ги Духовни йерархии. Пеперудата е не само светлинно същество, в смисъла на „родена в светлинния слънчев етер”, но вътре в себе си тя вдишва светлината, нейното фино и крехко тяло вдишва светлина. Тя е носена само от въздуха, но всъщност нейната истинска родина е светлината - вътрешно и външно.
    Коприната е Духовен дар към човечеството, защото е част от естествената пеперудена метаморфоза, чиито далечни корени може да търсим във времената на Първосътворението. Пътят, който извървява пеперудата като духовно и земно същество, нейната метаморфоза, движението и преминаването от една жизнена форма в друга, са основни космически принципи. Те са заложени в Космическата утроба, в космическо-земната еволюция. Ние самите носим този вечен Път в себе си!”

Дорина Василева

* * *

    Дорина Пашмакова-Василева е родена на 7 май 1969 г. в гр.Шумен. Завършва СМУ„Добри Христов“ във Варна, със специалност „пиано“. Възпитаник на СУ „Св. Кл. Охридски“ – магистър по „Българска филология, с втора специалност „Журналистика“, магистър по „Психология“, магистър по Начална училищна педогогика. Завършва тригодишно обучение по антропософска лечебна педагогика и социална терапия към Медицинската секция на Гьотеанума, Дорнах, Швейцария, с дипломна защита в областта на новите духовно-научни подходи за работа с шизофренноболни пациенти. Завършва двугодишно обучение по Медико-биологична подготовка като част от обучение в областта на алтернативната медицина. Провежда активна лекторска дейност за популяризиране на антропософските идеи и идеите на Валдорфската педагогика в Пловдив, София и Велико Търново
    В своето Студио за познание и себеразвитие „Изис-София – Антропософски път за здравословен живот”, авторката провежда психологическо-астрологични консултации, терапевтична работа с изкуство и работа в групи, в които се преплитат нейните собствени виждания за работа с човешките проблеми. Рисува по собствен терапевтичен метод, основан на езотеричните корени на познанието, върху коприна.

    Другите книги от авторката може да намерите на сайта на Сдружението по антропософска лечебна педагогика и социална терапия „Опора”.


 
 
  Антропософски вести  
  Антропософска книжарница