Антропософско Общество в България - Нова книга: „Езотерично разглеждане на кармическите взаимовръзки. Том 3”
 
   
 
 
Нова книга: „Езотерично разглеждане на кармическите взаимовръзки. Том 3”
 
Антропософско издателство "Даскалов"


Излязоха от печат:

  1. Рудолф Щайнер, "Езотерично разглеждане на кармическите взаимовръзки", трети том (Събр. Съч. 237)
  2. Рудолф Щайнер, "Указания за езотерично обучение" (Събр. Съч, 245), второ издание
  3. Рудолф Щайнер, "Природни основи на храненето", 9 лекции, второ издание

Книжарница Елрид в София ("Солунска" 3, тел. 02/468-57-05) приема заявки по телефона и поема пощенските разноски при доставка в страната.

 

GA 236 Cover

 


 
 
  Антропософски вести  
  Антропософска книжарница