Антропософско Общество в България - Абонамент за книгата „Човекът и светът. Действието на Духа в природата, За същността на пчелите”
 
   
 
 
Абонамент за книгата „Човекът и светът. Действието на Духа в природата, За същността на пчелите”
 
Скъпи приятели и почитатели на творчеството на Рудолф Щайнер!

В началото на месец март 2015 г.  Издателско ателие Аб ще издаде книгата на Рудолф Щайнер „Човекът и светът. Действието на духа в природата, За същността на пчелите” (GA 351) – поредния том с лекции за строителите на Гьотеанума – на абонаментен принцип. Това става възможно благодарение на труда на преводача Евгени Мангуров.

Обемът на книгата е 280 стр.
Цена: 13.00 лв.

Желаещите да се запишат за изданието, могат да го направят на електронната поща на издателството: prosvetlenie@abv.bg.

С най-хубави пожелания!
Х. Маринов

 

 

Ab - GA 351

 


ОТ СЪДЪРЖАНИЕТО НА КНИГАТА:

ЧОВЕКЪТ И СВЕТЪТ. ДЕЙСТВИЕТО НА ДУХА В ПРИРОДАТА

ПЪРВА ЛЕКЦИЯ, Дорнах, 8 октомври 1923 г.
Същността на пеперудите
Навсякъде в природата присъства духът. Опити във въздухоплаването, изхождащи от полета на пеперудата. Пеперудата се появява по един много сложен начин: яйце, гъсеница, пашкул и превръщане в пеперуда. Яйцето трябва винаги да съдържа влага, която има сол; гъсеницата се стреми към светлината, пашкулът се затваря напълно благодарение на физическите земни сили; пеперудата следва само светлината, тя не понася повече тежестта. Азът и светът на пеперудата. Жълтият цвят на лъва. Инкарнатът. Попова лъжичка и жаба, хриле и белодробно дишане. Изследване с помощта на микроскоп. Дейността на съвременната наука. Теория на включеността. Интелигентността на душевноболните. «Гений и безумие» на Ломброзо.

ВТОРА ЛЕКЦИЯ, 10 октомври 1923 г.
За циановодородната киселина и азота, въглеродния двуокис и кислорода
Какво в човешкия живот зависи от азота. Образуване на въглерод и азот, синилна киселина и цианкалий. От противодействащата сила срещу образуването на цианкалий се формират нашите движения. Течащият поток цианкалий от човека към Слънцето. Въглеродният двуокис навлиза в главата заедно с желязото. Анемия. От главата към Луната се издигат потоци карбонизирано желязо. Растежът на растенията и пълнолунието. За мисленето се нуждаем от Луната, за вървенето се нуждаем от слънчевата сила. Слънцето, Земята и Луната някога са били в общо тяло. Азота имаме от Слънцето, кислорода – от Луната. Отравяне с цианкалий. Вътрешната връзка на човека със Слънцето и Луната.

ТРЕТА ЛЕКЦИЯ, 13 октомври 1923 г.
Разликата между хората от горещите зони и ескимосите. Ескимосите имат големи бели дробове и малък черен дроб, а хората от горещите зони имат малки дробове и голям черен дроб. Отравянето на кръвта, причинено от гнева. Коремните настинки. Чернодробните заболявания. Слънчевата активност стимулира чернодробната активност. В белите дробове действат лунните сили. Причини за белодробните заболявания. Сокът от листата на някои видове зеле подпомага дейността на белите дробове. Сокът от корените на цикория подпомага дейността на черния дроб. Навсякъде, където Слънцето сияе, възниква живот; навсякъде, където действа Луната, възникват образи и фигури. Земното електричество и северното сияние. Кремъчната киселина като лечебно средство.

ЧЕТВЪРТА ЛЕКЦИЯ, 20 октомври 1923 г.
За същността на водорода
Човекът като носител на белтъка. Метан. Водородът е разпространен навсякъде във всемира. Размножаването като другия край на мисленето. Във всичко, в което е налице размножаването, трябва да действа водородът. Мировият фосфор. Содата и нейното приложение в техниката и природата. Навсякъде, където се употребява сода, трябва да възникне светлина. Целият живот възниква всъщност от правилното взаимодействие между водорода и содата. Ако змията не получава водород, тя не е способна да формира вътре в себе си черупка за яйцата. Външният водород и външната сода и вътрешният водород и вътрешната сода. Принцирът на по-висшето развитие: това, което се съдържа вън в света, става вътрешно в съществата, в по-висшите животни и хората. Как са възникнали нисшите същества. Развитието на хората чрез еманципиране от природата. Осите като най-умели производители на хартия в природата.


ПЕТА ЛЕКЦИЯ, 24 октомври 1923 г.
За същността на кометите
За мисленето се нуждаем от въглена киселина, за волята – от синилна киселина. Синилната киселина в кометите. Значението на кометите в цялата вселена. Разликата между говорещите много атиняни и по-малко, но по-смислено говорещите спартанци. Вътрешната топлина прогонва желанието за говорене, външната топлина възбужда това желание. В тъмнината не може да се развива нищо. Както от въглищата се извлича слънчевата топлина, така малкото детенце взема в майчината утроба тази слънчева светлина, която е била складирана там: то я взема отвътре. Кометите и метеорите като носители на цианкалий във въздуха. Безсилие. Сок от трънки. Михаиловият празник като празник на свободата. Ликург, законодателят от Спарта.


ШЕСТА ЛЕКЦИЯ, 27 октомври 1923 г.
Действие на веществата във всемира и в човешкото тяло
Желязото и натрият са разпространени навсякъде във Вселената, за да можем да притежаваме свободна воля; натрият е разпространен навсякъде във Вселената, за да можем въобще да имаме глава. За да можем да изградим нашите крайници, хлорът трябва да се съедини с водорода в солна киселина. Това, което постъпва в човека от хлора, трябва да се свърже по правилен начин с желязото. Марс е творецът на желязото в нашата планетна система, Меркурий е взаимосвързан с хлора. Слънчевата сила в човека съединява хлора с желязото. Терапия със злато. Хлороза при млади момичета и хрипливост на гласа при момчетата при мутирането на гласа.


СЕДМА ЛЕКЦИЯ, 31 октомври 1923 г.
За причините на детския полиомиелит. За растежа на растенията. За растенията в стаята. Детски паралич. Доказателство за действието на нищожни количества от вещества. Здравословното състояние на хората зависи от растежа на растенията. Лек за полиомиелит. Дървесен сок, жизнен сок и камбий в дървото и в нормалното тревисто растение. Какво става, ако съвсем малки количества субстанции се смесват в почвата. Връзка между почвата и малкия мозък. Грип и парализа. В същността на парализата стои нещо, което е тясно свързано с почвата на Земята. Естествознанието и лечебните методи трябва да работят заедно.

ЗА СЪЩНОСТТА НА ПЧЕЛИТЕ


Съобщение от д-р Рудолф Щайнер във връзка с доклада на г-н Мюлер за пчелите, Дорнах, 10 ноември 1923 г.
Вредите от изкуственото развъждане на пчели.

ОСМА ЛЕКЦИЯ, 26 ноември 1923 г.
Пчели и човек
Нектарът и цветният прашец като храна за пчелите. Пчелен восък. Изграждане на пчелната пита. Пчелата-майка, пчелите-работнички и търтеите в тяхното развитие. Пчелата-майка остава винаги слънчево животно. Пчелите-работнички са все още слънчеви животни, но при тях има вече и нещо земно. Търтеят е изцяло земно животно. Мъжкото оплождане произлиза от земните сили. Женската способност да се отглеждат яйца произлиза от слънчевите сили. Брачен полет и оплождане на пчелата-майка. Пчелните рояци. Значение на пчелната отрова. Пчелният кошер и човешката глава. Благотворното действие на меда при възрастните хора. Медна диета при рахитични деца. По-добро виреене на овощните дървета в местности, където се развива пчеларство. Изкуствено развъждане на пчели. Благоговеене пред същността на пчелите.

ДЕВЕТА ЛЕКЦИЯ, 28 ноември 1923 г.
За възприятието на пчелите
Обсъждане на статия от вестник «Швейцарско пчеларство» на проф. д-р Бутел-Рипен: «Виждат ли пчелите цветове, невидими за нас?» Пчелите имат нещо средно между обонятелното и вкусовото сетиво. Възприятието на светлина и цвят при пчелите. Светенето на пчелата-майка. Пчелата възприема чрез светлината химически въздействия, които тя много силно усеща. Финото обонятелно сетиво на котката. Обонятелното сетиво на полицейското куче. Изкуственото подхранване на пчелите. Добавяне на чай от лайка в храната на пчелите.


ДЕСЕТА ЛЕКЦИЯ, 1 декември 1923 г.
Мед и кварц
В какво се състои лечебното действие на меда (Обсъждане на друга статия от вестник «Швейцарско пчеларство»). На малките деца трябва да се дава повече мляко, отколкото мед; при възрастните хора помага повече медът, а не млякото. Силата на кремъчната киселина в човека. Пчелата се образува от същата сила, която се намира в Земята и формира кварца: силата на кремъчната киселина. Силно разреден, прахообразен кварц като лечебно средство, когато медът не се понася. Конят на господин фон Остен. Привикването на пчелите към пчеларя. Обяснение на едно старо селско правило.


ЕДИНАДЕСЕТА ЛЕКЦИЯ, 5 декември 1923 г.
За меда
Разпознаването на пчеларя от пчелите. Смъртта на пчеларя. Пчеларството в селското стопанство. Неестествената млечна продукция. Средство срещу шап. Телетата от крави, които са доведени до прекомерно производство на мляко, са доста по-слаби. Взаимопомощта на пчелите в пчелния кошер. Пчелният кошер като единно цяло. Какво означава изкуственото развъждане на пчели. За цената на меда. Какво да направите в случай на непоносимост към мед. Как реагират пчелите на електрическа светлина. Влияние на зодиакалните знаци върху производството на мед.


ДВАНАДЕСЕТА ЛЕКЦИЯ, 10 декември 1923 г.
Ядене на пчелната пита. Болести при пчелите и инстинктите на старите пчелари. Връзка между стомашния сок и хемолимфата на пчелите. Изкуственото растениевъдство в близост до кошерите.Лозарството. Дивата смокиня. Култивиране на смокинята.

ТРИНАДЕСЕТА ЛЕКЦИЯ, 12 декември 1923 г.
За пчелната отрова и за мравките
Пчелата-майка, пчелата-работничка и търтеите. Оплождащият полет на пчелата-майка. От оплодените яйца възникват пчелите-работнички и пчелите-майки, от неоплодените яйца – търтеи. Азовата организация на човека задвижва кръвта. Пчелната отрова и отровата на осите като лечебно средство срещу подагра и ревматизъм.


ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ЛЕКЦИЯ, 15 декември 1923 г.
Значението на мравчената киселина
Още за мравуняка. Ролята на мравчената киселина в природата и в човека. Пчелната отрова, отровата на осите и мравчената киселина навлизат в растенията от Космоса и ако това не беше така, растенията щяха да загинат. Благодарение на мравчената киселина Земята остава жива. Отровите като лечебно средство. Пчелите, осите и мравките не отнемат само нещо от природата, а ? дават възможността да живее и да се развива.


ПЕТНАДЕСЕТА ЛЕКЦИЯ, 22 декември 1923 г.
Оксалова киселина, мравчена киселина, въглена киселина и тяхното значение
Човекът изцяло е изпълнен с мравчена киселина. Защо имаме в тялото си мравчена киселина? По какво се познава, че човек има твърде малко мравчена киселина? Навсякъде в природата и навсякъде в човешкото тяло се съдържа оксалова киселина. Ние произвеждаме постоянно в телата си от оксаловата киселина мравчена киселина. Чрез рояка от насекоми въздухът около Земята се прониква с мравчена киселина. Мравчената киселина привлича душата и духа. Процеси на гниене. Мравчената киселина е основата за земната душа и земния дух. Сиянието на младата пчела-майка и екзалтирането на старите пчели. Хвойната като образ на оживяването на Земята чрез Христос в морален смисъл.


 
 
  Антропософски вести  
  Антропософска книжарница