Антропософско Общество в България - Нова книга: „Какво значение има окултното развитие на човека...”
 
   
 
 
Нова книга: „Какво значение има окултното развитие на човека...”

Aнтропософско Издателство „Даскалов” предлага на вниманието на читателите новата книга на Рудолф Щайнер „Какво значение има окултното развитие на човека зa неговите обвивки и за неговото себе?” (Събр. Съч. 145, 10 лекции в Хага, 1913 г.), цена – 12 лв.

Книжарница Елрид в София (Солунска 3, тел 02/468-57-05) поема пощенските разходи при доставка в страната.


Тези лекции от пролетта на 1913 са първите, които Рудолф Щайнер изнася след като немската секция на Теософското общество се отделя като самостоятелно духовно- научно направление под името „Антропософско общество”. Лекциите са известни още и като „цикълът за обвивките”; названието е дадено лично от Рудолф Щайнер. Забележителното в тях е, че освен чисто практическата им стойност относно съзнателната работа с темпераментите, относно храненето, смисълът на вегетарианството, употребата на захар, алкохол, кафе, чай и т.н., те дават отговор и на един друг въпрос, засягащ бъдещето на Каин, респ. бъдещето на цялото човечество.

Нека да си припомним „Легендата за Храма”. Тя е пресъздадена и всъщност доразвита от Рудолф Щайнер в други 18 лекции, изнесени 9 години по-рано, от май 1904 до януари 1906. Какво се случва в края на легендата, когато Хирам иска да завърши своя шедьовър – отливането на Бронзовото море?

„И тогава Хирам трябвало да види как цялата отливка се разпаднала поради непоходящите примеси, които тримата чираци прибавили към основната смес. Той се опитал да угаси бушуващия огън като го залял с вода, но това още повече влошило положението. И когато вече изпаднал в отчаяние, явил му се самия Тубал-Каин, един от неговие прадеди. Той му казал, че спокойно може да влезе в огъня, защото е неуязвим от огъня. Хирам послушал съвета и така стигнал до центъра на Земята. Tам Каин пребивавал в състояние на първична божественост. Така Хирам бил посветен в тайната на огненото сътворение, в тайната на металолеенето и т.н. Той получил от Тубал-Каин един чук и един златен триъгълник и ги окачил на врата си. После той се върнал обратно и можал да довърши отливането на Бронзовото море.”

Винаги когато се връщаме към първата Мойсеева книга, Битие (4, 1-12), ние оставаме ужасени от онази готовност за братоубийство, която е заложена във всеки от нас. Страховитият въпрос „Къде е твоят брат Авел ?” е отправен към всички. Само че Мойсей изисква от нас да възприемем Каин едва след неговото престъпление, сякаш той няма и друга страна на своя характер, отличаваща го по времето преди братоубийството.

Точно от този момент тръгва Рудолф Щайнер. Той допълва библейския текст , изговаря това, което Мойсей премълчава, и хвърля такава светлина върху историята на Каин и Авел,че ние едва сега разбираме нейната истинска, окултна същност. Духовно-научното му изследване го отвежда до предисторията на братоубийството. Или с други думи: Каква е била душевната нагласа на Каин преди той да умъртви своя единствен брат? - Така в осмата лекция от 27. Март 1913 , наред с „имагинацията за Рая” пред нас се разкриват и онези по-висши качества на Каин, към които занапред ще трябва да се стреми всеки, които е тръгнал по пътя на истинското езотеричното развитие.

 
 
  Антропософски вести  
  Антропософска книжарница