Антропософско Общество в България - Абонамент за книгата „Фридрих Ницше, борец срещу своето време“
 
   
 
 
Абонамент за книгата „Фридрих Ницше, борец срещу своето време“

Скъпи приятели и почитатели на творчеството на Рудолф Щайнер!


Имам удоволствието да ви представя следващата книга на Рудолф Щайнер, „Фридрих Ницше, борец срещу своето време“ (GA-5), която Издателско ателие Аб ще издаде в началото на месец март на абонаментен принцип.

Тази творба продължава разглеждането на основните проблеми, залегнали във „Философия на свободата“, като ги доразвива и допълва от различни гледни точки. Геният на Ницше оставя дълбока следа в културното развитие на човечеството, като го тласка към нови мисловни и екзистенциални посоки. Един от най-великите умове на XIX век –  литератор, изкуствовед, философ, поет, музикант, – Фридрих Ницше представлява интерес и за Р. Щайнер, който прави множество изследвания върху творческото му и житейско дело, представени в различни лекционни цикли. Посвещава му и цяла глава в незавършената си автобиография „Моят жизнен път“ (глава 18). В предговора към книгата „Фридрих Ницше, борец срещу своето време“ Р. Щайнер пише следните думи: „Когато преди шест години се запознах с творбите на Фридрих Ницше, в мен вече се бяха оформили идеи, подобни на неговите. Независимо от него и по други пътища стигнах до възгледи, които са в съзвучие с вече изказаното от него в книгите „Заратустра“, „Отвъд доброто и злото“, „Към генеалогията на морала“ и „Залезът на кумирите“. Едва в излязлата през 1886 г. книга „Познавателна теория на Гьотевия мироглед“ изразявам същите убеждения като в посочените творби на Ницше. И така, почувствах импулс да обрисувам картина на мисловния и чувствен живот на Ницше...“


От съдържанието на книгата:
  1. Характерът на Ницше
  2. Свръхчовекът
  3. Ницшевият път на развитие
  4. Философията на Ницше като психопатологичен проблем
  5. Личността на Фридрих Ницше и психопатологията
  6. Личността на Фридрих Ницше, възпоменателни думи

 

Превод от немски: Христо Маринов
Редактор: Мария Пашова
Цена на книгата: 10.00 лв.


Желаещите да се запишат за изданието могат да го направят до началото на месец март 2014 г. на електронната поща на издателството: prosvetlenie@abv.bg

С най-хубави пожелания!
Христо Маринов"


 
 
  Антропософски вести  
  Антропософска книжарница