Антропософско Общество в България - Абонамент за книгата „Окултна история”
 
   
 
 
Абонамент за книгата „Окултна история”

Скъпи приятели!

Имам удоволствието да ви представя втората книга от Рудолф Щайнер, която предстои да бъде издадена чрез абонамент: „Окултна история”. Изданието съдържа три книги, обединени от обща тематика, за да образуват една относителна завършеност и цялост. Другите две заглавия, които се съдържат в книгата "Окултна история", са „Импулсиране на световно-историческите събития от духовните сили” и „Световната история в антропософска светлина и като основа за познанието на човешкия дух” (общо: събр. съч. № 126, № 222, № 233). Преводът е направен от руски език от Евгени Мангуров. Книгата е с обем 400 стр. и ще бъде отпечатана на 10.03.2013 г.

На 10.03.2013 г. ще се допечата и първата книга, издадена чрез абонамент, СС 182 – „Смъртта като преобразуване на живота” – за хората, които поради различни причини са пропуснали да се запишат, но биха желали да я имат.

Моля, желаещите да се запишат и да получат повече информация да се свържат с мен чрез електронната ми поща: hristo_marinov@abv.bg.

Би било хубаво, ако съдействате тази информация своевременно да достигне и до други заинтересовани хора!

Сърдечни поздрави,
Христо Маринов.

 

п.п. Кратко съдържание на първата част от книгата „Окултна история” (съдържание на СС 126):

Първа лекция. Дълбините на историческите събития, отразени чрез митовете. Влияние на по-висшите същества от духовния свят чрез хората на физическия план. Индивидуалностите като инструмент в постоянния поток на човешкото развитие. Протичането на инкарнациите се модифицира от вмешателството на духовни сили от областта на висшите йерархии. Закономерности във връзките между индивидуалната карма и влиянията от други светове.

Втора лекция.
От нашето време започва обратно възкачване към ясновидските култури.

Трета лекция. Задачата на вавилонците на Земята. Вавилонската кула като символ на ограничаването на човека до неговата индивидуална личност.

Четвърта лекция. Оформяне на чисто човешкото в гръцката култура. Юлиан Апостат.

Пета лекция. Атлантската катастрофа и импулсът на 1250 година. Катастрофалните природни бедствия и модификациите в духа и в душите на хората.

Шеста лекция. Подготовката на гърците като изразители на чисто човешкото от предходната вавилонска култура и мистериите от праисторическите времена. Стоицизъм, епикурейство и скептицизъм като постепенно отпадане на духовното в човека. След 1250 г. започва нова инспирация на човечеството, която се фокусира върху въпроса за истината. Пред вратите на епохата на новия упадък стои Кант. Реинкарнационната верига Илия – Йоан Кръстител – Рафаело – Новалис.
 


 
 
  Антропософски вести  
  Антропософска книжарница