Антропософско Общество в България - Общо годишно събрание на АОБ, 2011
 
   
 
 
Общо годишно събрание на АОБ, 2011

ПОКАНА

за

ОБЩО СЪБРАНИЕ на АОБ

 

УС на Антропософското общество в България свиква Общото годишно събрание на Обществото на 10.04.2011 г. Събранието ще се проведе в гр. София в хотела към Дома на учения при БАН, намиращ се на ул. „Шипченски проход" 50 (вход от към ул. „Христо Чернопеев"), от 10:00 часа при следния

 

ДНЕВЕН РЕД

 

1. Доклад от Председателя на УС.

2. Доклад за финансовото състояние от касиера.

3. Изказвания, разисквания и предложения по докладите и дейността.

4. Гласуване на решения по направените предложения.

5. Избор на нови членове на УС и Председател за следващия мандат.

 

Отправяме сърдечна покана към всички членове на Антропософското общество да присъстват на събранието, като също напомняме да не забравят членските си карти.

 

По т.4. УС предлага да се разшири състава на УС като предлага в състава на УС да се избере Васил Назъров.

 
 
  Антропософски вести  
  Антропософска книжарница