Антропософско Общество в България - Философска дейност
 
   
 
 
Философска дейност

Рудолф Щайнер (1891 год.)1890-1897. Сътрудник в архива на Гьоте и Шилер във Ваймар. Запознава се и общува с Херман Грим, Ернст Хекел, Едуард фон Хартман, поетесата Габриеле Ройтер, Фриц Кегел.

1891. Защитава докторат по философия в университета Росток с дисертация на тема "Основният въпрос на теорията на познанието със специален оглед на теория на познанието на Фихте. Въведение в едно разбиране на философското съзнание за собствения Аз" пред проф. Хайнрих фон Щайн.

Рудолф Щайнер (1896 год.)1892. Излиза разширената дисертация "Истина и наука", която се явява увод към "Философия на свободата" (GA-3).

1894. "Философия на свободата. Основи на модерния светоглед. Душевни наблюдения, основаващи се на естествено-научни методи" (GA-4), посветена на Едуард фон Хартман.

1894-1895. Посещава Наумбург и работи върху архивите на Ницше.

Рудолф Щайнер (1896 год.)1895. "Фридрих Ницше. Борец срещу своето време" (GA-5).

1897. "Гьотевият светоглед" (GA-6). Преселване в Берлин. Издава "Магазин фюр Литератур" и "Драматургични свитъци" с О.Хартлебен (избрани статии в GA-29-32).

1899-1904. Преподавателска дейност в основания от В. Либкнехт "Работнически образователен център" в Берлин.

1899. Брак с Ана Ойнике, която умира през 1911 год.

 
 
  Антропософски вести  
  Антропософска книжарница