Антропософско Общество в България - Детство и образование
 
   
 
 
Детство и образование

Рудолф Щайнер (1879 год.)1861. Роден на 27.02. в Кралиевац (тогавашна Автро-Унгария) като син на служител в австрийските железници. Родителите му произхождат от Южна Австрия.

1872. Гимназия до 1979 във Винер - Нойщат.

1877. Започва да изучава Кант.

1879. Обучение във Виенската политехника: математика и природознание, литература, философия, история. Основно запознаване с Гьоте.

1882-1897. Издава естествено-научните трудове на Гьоте (5 тома) в "Немската национална литература" на Кюршнер. Самостоятелно издание на въведенията - през 1925 под заглавие "Гьотевите естествено-научни съчинения" (GA-1).

Рудолф Щайнер (1887 год.)1884-1890. Частен учител във Виена.

1886. Привлечен като сътрудник при издаването на Гьотевите съчинения. "Основни насоки в теорията на познанието върху Гьотевият светоглед, съпоставен с Шилер" (GA-2).

1888. Издава списанието "Дойче вохеншрифт". Лекции в Гьотевото Общество във Виена: "Гьоте като баща на новата естетика" (GA-30).

 
 
  Антропософски вести  
  Антропософска книжарница