Антропософско Общество в България - Обосновка за антропософската лечебна педагогика, социална терапия и биологично-динамичното земеделие
 
   
 
 
Обосновка за антропософската лечебна педагогика, социална терапия и биологично-динамичното земеделие

Изхождайки от един малък кръг, който вече полага усилия за постигането на тези цели, тук би трябвало да бъде представена една дългосрочна концепция и да се набират кандидати за подкрепа.

Ние желаем:

  1. Да насърчаваме и координираме бъдещи сътрудници за съответните професионални области (лечебна педагогика, социална терапия, биодинамично земеделие, арт-терапия и т.н.)
  2. Да изградим една биологично-динамична ферма-мостра, по-късно няколко мострени предприятия.
  3. Да изградим едно социално-терапевтично заведение за младежи и възрастни хора с увреждания, които по възможност да бъдат интегрирани в проекта за ферма.
  4. Да създадем в България един център за координация и управление, който полага усилия навътре и навън за помощ и ефективен напредък при това изграждане.

Като модел за това, към което се стремим, ние считаме дружеството с ограничена отговорност с идеална цел за земеделски изследвания Вайде-Хардебек, в близост до Ной Мюнстер. Същото, както и много други, доказали се заведения от социално-терапевтичено и лечебно-педагогически вид, които изграждат дейността си върху труд в земеделието, ни дават смелостта и увереността, че преследваме една реалистична цел.

Към 1: В България има на всички нива на образованието подходящи специалности, от които бихме могли да очакваме, извън кръга на активните днес лица, кандидати и сътрудници за нашите цели. Мисли се върху това в крайната фаза и след завършване на обучението в България да се организира по-нататъшно обучение по антропософски теми на обучение и работа. Това би могло да бъде оформено като допълнително следване или като курсови работи за завършване и научни дейности, за придобиването на способности за антропософската практика.

От днешна гледна точка ние имаме предвид селскостопанските специалности, социалната педагогика и психология, медицинско-социалните дейности, говорната терапия (логотерапия), социалната и икономическа организация и управление, биофизиката (създаващи образи методи), но също и художествените и медицински специалности, като лечебната евритмия, ритмическия масаж, арт-терапиите и хирофонетиката.

Към 2: Наред с редица градинарски предприятия нашите досегашни сътрудници разполагат и с известни земи, които се надяваме да може да бъдат събрани на подходящи места, за да може от досегашните дейности да изградим биологично-динамично мострено предприятие. За тази цел с ръководството ще се занимае Таня Благоева, член на ръководството на нашето сдружение, която разполага с необходимата компетентност като координатор на биологично-динамичния проект.

Към 3: През 2006 година бяха регистрирани едно българско сдружение за насърчаване на развитието на антропософската лечебна педагогика и социална терапия (www.oporabg.com), както и една фондация за учредяването на тази институция (учредителка: Едит Моор-Василева). След една конференция по тази тема през юли 2006 год. желанието си за подобно обучение и повишаване на квалификацията заявиха много заинтересовани.

Движението за деинституционализация в България трябва да предизвика изместването на грижите и услугите от големите остарели институции към малки домове за хора с увреждания и се насърчава от държавата. В биодинамичната ферма-модел бихме желали същевременно да изградим една социално-терапевтична институция и при това да предложим нови форми на придружаване, заетост и терапии. Социалната интеграция на хората с увреждане трябва да бъде съживена и реализирана.

Към 4: В България множество градинарски и земеделски предприятия се занимават с изграждането на биологични начини на работа. В това вече съществуващо обкръжение трябва да бъде оповестена и представлявана мисълта за антропософското учение за земеделието. Едновременно с това за всичко описано под 1.), 2.) и 3.) трябва да бъде създадена компетентност за практическа помощ и координация. Примерно - в съществуващите в нашите университети кариерни центрове, чиято задача е да бъдат облекчени завършващите следването си в прехода им към професионалната практика, - би трябвало да се набират кандидати в смисъла на нашите идеите. Целта трябва да бъде сътрудничество с всички други антропософски сдружения в България.

За студенти с езикови познания, по-специално знаещи немски език, бихме желали да посредничим за стажове и проекти за дипломни работи в антропософски социално-терапевтични заведения и биологично-динамични земеделски предприятия, а също така и за възможности за получаване на стипендия.

Координационният център ще се погрижи и за необходимите писмени информационни материали и за взаимното информиране и кореспонденция на всички участници.

На български език се намира на разположение голямо многообразие от антропософска литература. От основните трудове е преведен също и се намира на пазара и Курсът по земеделие на Рудолф Щайнер, същото се отнася и за земеделския календар на Мария Тун. Преведени са и други произведения и те биха могли да бъдат отпечатани и изкарани на пазара.

В съответствие с голямото разпространение на Интернет в нашата страна бихме желали да оформим една страница в мрежата, която непрекъснато да бъде актуализирана, и която ще послужи за разпространението на нашия импулс.

За финансови дарения по конкретни проекти ще помолим веднага, щом бъдат изработени проектите. Но и сега има нужда от конкретна помощ за подготовката на проектите.

Засега ще бъдем благодарни да получим от Вас засвидетелстване на Вашия интерес, за да можем да продължим да Ви информираме.

Покана за помощ

Следващите ни стъпки биха могли да бъдат насърчени чрез всякакъв вид разпространение на нашите новости, готовността за практическа помощ чрез оферти за места за обучение и стаж или също и чрез помощ в България (за което се надяваме да има скоро възможности).
За финансови дарения по конкретни проекти ще помолим веднага, щом бъдат изработени проектите. Но и сега има нужда от конкретна помощ за подготовката на проектите.
Засега ще бъдем благодарни да получим от Вас засвидетелстване на Вашия интерес, за да можем да продължим да Ви информираме.

Стоян Везенков


 
 
  Антропософски вести  
  Антропософска книжарница