Антропософско Общество в България - Книгата "Активен живот след смъртта или самота" на Лиана Антонова
 
   
 
 
Книгата "Активен живот след смъртта или самота" на Лиана Антонова

Ние срещаме нашите умрели в момента на заспиването и отново в момента на събуждането, но не го помним - споменът за това остава само в подсъзнанието. Абстрактното мислене и стремително разрастващият се материализъм са изградили стена между живеещите на Земята и онези, които живеят в духовния свят. Връзката ни не прекъсва, но е неосъществима само за земното ни съзнание.

Ако мирогледът на човека преживе е бил изграден само върху материалистични схващания, интереси, пълно отричане на Бог и съществуването на живот след смъртта, там - отвъд, в свят, където нищо вече не е като на земята, това което съществува като живот, след време няма да е достъпно за него. Да се усещаш жив и буден, но да нямаш необходимото съзнание, за да можеш да схващаш съществата от този нов свят и да не можеш да общуваш с тях - това е много тъжно нещо... това е самотата. В Духовния свят, където няма смърт, самотата е равносилна на смърт.

назад

 
 
  Антропософски вести  
  Антропософска книжарница