Антропософско Общество в България - Книгата "Духовните тела в теб" на д-р Иванка Кирова
 
   
 
 
Книгата "Духовните тела в теб" на д-р Иванка Кирова

Авторката под формата на въпроси и отговори разглежда в достъпна форма строежа и физиологията на невидимите човешки тела на основата на духовната наука и от позицията на лекар - академичен учен.

Човекът - микрокосмос живее със своите тела - физическо, енергийно (етерно), душевно и духовно - едновременно в материалния, етерния, астралния и духовния светове, с които е свързан изначално и неразривно.

В книгата са посочени лесноприложими във всекидневието методики и упражнения за укрепване и хармонизиране на свръхсетивните тела и за духовно усъвършенстване, които правят човека силен, инициативен и устойчив в живота. Разгледани са въпросите за Карма и прераждане, видовете свръхсъзнание, здраве и болест в духовна светлина, влияние на планетарните сили през различните периоди на човешкия живот.

Книгата е много полезна за широк кръг читатели, за всеки, който иска да узнае нещо за скритата си природа, за своето цялостно телесно и духовно устройство.

Д-р Иванка Кирова, к.м.н. е доцент в катедрата по физиотерапия, курортология и рехабилитация при Медицинския университет в София.

Известна е у нас с разработката и широкото разпространение на профилактиката и лечението с природни фактори, природосъобразен живот и безлекарствената терапия. В качеството си на академичен учен е автор на медицински трудове и учебници. В научно-популярните си книги предлага в достъпна форма методи за профилактика и лечение, с които всеки може да си помогне в хармония с цялостната си природа.

Пионер е в областта на научната разработка, внедряването и популяризирането на източните методи на масаж и по-специално на акупресурата. Обучила е цяла школа лекари, кинезитерапевти, рехабилитатори, масажисти. Във всеобхватната си дейност на академичен учен и писателка се стреми да даде знания както на лекарите, така и на всеки заинтересован, че у човека има скрити заложби. които трябва да бъдат осъзнати, за да се даде възможност на човек да се лекува пълноценно. В този смисъл е лекторията й по антропософска медицина и по-точно върху физиологията на духовните тела в човека.

назад

 
 
  Антропософски вести  
  Антропософска книжарница