Антропософско Общество в България - Защо Валдорфска педагогика?
 
   
 
 
Защо Валдорфска педагогика?

 За да бъдат здрави и щастливи децата ни, да обичат учението и училището, да се подготвят наистина за живота интелектуално, психически и практически като открият, развият и съхранят творческите си способности.

 

Как?

Чрез жива методика, която съобразява обучението и възпитанието с различните етапи от развитието на детето.

За малкото дете (до 7 год.) чрез добри примери за подражание с много движение и внасяне на ритъм в живота му за развиване на волята, със защита и любящо обгрижване, чрез извършване на смислени и необходими дейности (месене на хляб, плетене, правене на книжки), чрез творчески свободни игри, отразяващи първични човешки дейности (копане, жътва, косене, бране на плодове), чрез изкуства (рисуване, пеене, приказки, танци), с организиране на празници (годишни и рожденни дни).

За децата от 7-14 год. с магическата дума авторитет, като ученето на повечете дисциплини става чрез изкуство за подтикване на въображението. Тази възраст е сърцето на детството и детето иска да изживее какво е мястото на знанието в живота, сърцето и ума на възрастния. Учителят се обръща към чувствата, а към науките подхожда с наблюдение на познати природни явления, което поражда у детето почуда и преклонение и го подготвя за по-късното изработване на критическо мислене.

Важат два критерия:

  • всичко да бъде функционално и полезно;
  • всичко да бъде красиво.

През третата фаза, юношеството (14-21 год.), времето на търсенето на истината, на здравия ценностен идеализъм, уязвима чувствителност и стремеж към самостоятелно мислене. Високообразованите учители се обръщат към рационалното ясно мислене и способността за критическо съждение на учениците, за да разгърнат пред тях отделните науки, изкуства, спортове.

 
 
  Антропософски вести  
  Антропософска книжарница