Антропософско Общество в България - Прекратяване
 
   
 
 
Прекратяване

Глава пета
Прекратяване

Чл. 29. Дружеството се прекратява:

(1) По решение на Общото събрание, взето с мнозинство от 2/3 от присъстващите на събранието.

(2) С решение на окръжния съд по седалище на сдружението, ако дейността му е в противоречие със закона, устава и държавния и обществен ред или ако стане неплатежоспособно.

 
 
  Антропософски вести  
  Антропософска книжарница