Антропософско Общество в България - Същност и цели
 
   
 
 
Същност и цели

Антропософското Общество в България е неполитическа организация с идеална цел, която е клон на Единното Антропософско Общество със седалище Гьотеанумът в Дорнах, Швейцария. Неговата задача е да развива антропософската духовна наука, както и нейните приложения в съвременния свят, водещи до одухотворяване на съвременната цивилизация.

Първото Антропософско Общество е основано през 1913 в Берлин, където на 3 февруари се провежда първото му Общо Събрание. По-късно, на Коледното Събрание от 24 Декември 1923 до 1 Януари 1924 в Дорнах, Швейцария, се учредява Единното Антропософско Общество, в чието Ръководство влизат д-р Рудолф Щайнер - председател, Алберт Щефен, Мари Щайнер, д-р Ита Вегман, д-р Елизабет Вреде и д-р Гюнтер Вахсмут.

Както е записано в "Принципите" на Единното Антропософско Общество, неговите последователи са убедени, че "днес съществува една действителна, разработвана от много години и в основните си части вече легализирана наука за духовния свят, като в същото време нашата цивилизация е лишена от едно истинско и грижливо подпомагане на тази наука. Антропософското Общество ще се опита да изпълни задачата си, като постави в центъра на своите усилия именно развитието на антропософската Наука за Духа и произтичащите от нея братство в социалния живот, подем в моралния, религиозен, творчески и изобщо в цялостния духовен живот на човешкото същество".

"Антропософското Общество е не тайно, а отворено за всички. Негов член може да бъде всеки, независимо от своята националност, обществено положение и религия, стига да вижда в съществуването на една институция, каквато е Свободната Школа за Духовна Наука в Гьотеанума, Дорнах, нещо естествено и необходимо. Антропософското Общество не допуска какъвто и да е вид сектантство. Политиката не влиза в кръга на неговите задачи."

Антропософското Общество в България е основано с Учредителното събрание на 29-30 септември 2001 год. в София, на което е приет и устава на Обществото, според който негово ръководно тяло е Управителният Съвет. Към самото Общество са регистрирани и няколко работни групи в различни градове на страната. Антропософското Общество в България развива и различни инициативи в областта на педагогиката, изкуството, земеделието и др. Ако желаете да се свържете с Антропософското Общество в България, можете да намерите нужната информация в страницата "Контакти ".

 
 
  Антропософски вести  
  Антропософска книжарница