Антропософско Общество в България - Каталог на събраните съчинения на Рудолф Щайнер
 
   
 


ЛЕКЦИИ ПРЕД ЧЛЕНОВЕТЕ НА АНТРОПОСОФСКОТО ОБЩЕСТВО
Лекции върху историята на Антропософското Движение и Антропософското Общество: GA 254 - 264

GA Заглавие Град Година
254 Окултното движение през XIX век и връзката му със съвременната култура Дорнах 1915 -
257 Изграждане на антропософската общност Дорнах, Щутгарт 1923 -
258 История и предпоставки на Антропософското Движение във връзка с Антропософското Общество Дорнах 1923 -
260 Коледният конгрес 1923/24 за учредяването на Единното Антропософско Общество - 1923 -
260a Устав на Единното Антропософско Общество и на свободния университет за Духовна Наука - - -
261 Нашите мъртви. Беседи, мисли и медитативни напътствия Касел 1906-1914 -
262 Рудолф Щайнер / Мари фон Сиверс: кореспондениция и документи - 1901-1925 -
264 Към историята на езотеричната школа и от работата на нейната първа секция - 1904-1914 -

 
  Антропософски вести  
  Антропософска книжарница