Антропософско Общество в България
 
   

Б Ъ Л Г А Р И Я


 
  "Антропософията е път на познание,
който може да отведе духовното
в човешкото същество към
духовното във Всемира."
 


д-р Рудолф Щайнер, 1924 год.
 

 
В себе си на мисленето светлината

Отвътре мощно да разпаля,

Всичко изживяно смислено да изтълкувам

Чрез изворните сили на Духа всемирен

Е за мен от лятото наследство,

То есенен покой е, но и надежда зимна.
 
"Антропософски календар на душата"
д-р Рудолф Щайнер, 1912/13 год.

  Антропософски вести  
  Антропософска книжарница