Б Ъ Л Г А Р И Я


 
  "Антропософията е път на познание,
който може да отведе духовното
в човешкото същество към
духовното във Всемира."
 


д-р Рудолф Щайнер, 1924 год.
 

 
Тъй говори мировото Слово

Което аз през портите на сетивата

В душата си дълбоко вложих:

Изпълвай дълбините на Духа си

С моите простори всемирни,

Мен за да намериш нявга в теб самия.
 
"Антропософски календар на душата"
д-р Рудолф Щайнер, 1912/13 год.

  Антропософски вести