Антропософско Общество в България
 
   

Б Ъ Л Г А Р И Я


 
  "Антропософията е път на познание,
който може да отведе духовното
в човешкото същество към
духовното във Всемира."
 


д-р Рудолф Щайнер, 1924 год.
 

 
На душата в Слънчевата светлина

Избуяват на мисленето плодовете зрели,

В уверено себесъзнание

Всяко чувство се превръща.

Преизпълнен с радост мога да усетя аз

На есента Духа пробуден:

Че зимата във мен

Душевно лято ще събуди.
 
"Антропософски календар на душата"
д-р Рудолф Щайнер, 1912/13 год.

  Антропософски вести  
  Антропософска книжарница