Б Ъ Л Г А Р И Я


 
  "Антропософията е път на познание,
който може да отведе духовното
в човешкото същество към
духовното във Всемира."
 


д-р Рудолф Щайнер, 1924 год.
 

 
Природо, майчиното твое Битие

Аз нося във волевата моя същност;

И на волята моя огнената мощ,

Тя калява поривите на Духа ми,

За да се роди от тях себеусещането,

Че себе си във мен самия нося аз.
 
"Антропософски календар на душата"
д-р Рудолф Щайнер, 1912/13 год.

  Антропософски вести