Антропософско Общество в България
 
   

Б Ъ Л Г А Р И Я


 
  "Антропософията е път на познание,
който може да отведе духовното
в човешкото същество към
духовното във Всемира."
 


д-р Рудолф Щайнер, 1924 год.
 

 
Нараства силата на сетивата

Ведно с на Боговете делата

Смалява тя мисловната мощ

До образите смътни на съня.

Щом божествената същност

С душата ми поиска да се слее

Тогава човешкото мислене

В сън смирено да потъне трябва.
 
"Антропософски календар на душата"
д-р Рудолф Щайнер, 1912/13 год.

  Антропософски вести  
  Антропософска книжарница