Антропософско Общество в България
 
   

Б Ъ Л Г А Р И Я


 
  "Антропософията е път на познание,
който може да отведе духовното
в човешкото същество към
духовното във Всемира."
 


д-р Рудолф Щайнер, 1924 год.
 

 
От себелюбие възникнал

Азът мой себе си намира

Като откровение на световете

Всред силите на време и пространство;

Светът, той навред показва ми

Като божествен първообраз

На изображението свое истинността.
 
"Антропософски календар на душата"
д-р Рудолф Щайнер, 1912/13 год.

  Антропософски вести  
  Антропософска книжарница