Б Ъ Л Г А Р И Я


 
  "Антропософията е път на познание,
който може да отведе духовното
в човешкото същество към
духовното във Всемира."
 


д-р Рудолф Щайнер, 1924 год.
 

 
Улавяйки все нови впечатление сетивни

Изпълва се със яснота душата.

Раждането на Духа тя помни

И всред покълващия в безпорядък миров ход

Тя творческата воля на мисленето мое влага.
 
"Антропософски календар на душата"
д-р Рудолф Щайнер, 1912/13 год.

  Антропософски вести