Антропософско Общество в България
 
   

Б Ъ Л Г А Р И Я


 
  "Антропософията е път на познание,
който може да отведе духовното
в човешкото същество към
духовното във Всемира."
 


д-р Рудолф Щайнер, 1924 год.
 

 
По тайнствен път дарът нов

Със спомена да обгърна аз,

Ето следващата цел на стремежа мой:

Укрепващ ме, той собствените мои сили трябва

В душата моя да пробуди

Изграждайки ме, на мен самия да ме върне.
 
"Антропософски календар на душата"
д-р Рудолф Щайнер, 1912/13 год.

  Антропософски вести  
  Антропософска книжарница