Антропософско Общество в България
 
   

Б Ъ Л Г А Р И Я


 
  "Антропософията е път на познание,
който може да отведе духовното
в човешкото същество към
духовното във Всемира."
 


д-р Рудолф Щайнер, 1924 год.
 

 
Мога ли Битието да позная аз,

Тъй че себе си да преоткрие то

В съзидателния устрем на душата?

Усещам аз - сила ми се дава,

Азът мой във Мировия Аз

Като частица скромно да вградя.
 
"Антропософски календар на душата"
д-р Рудолф Щайнер, 1912/13 год.

  Антропософски вести  
  Антропософска книжарница